دانش و پژوهش حسابداری - سال هشتم - شماره 31

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری - سال هشتم - شماره 31

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
31

انجمن حسابداری ایران سی یکمین شماره فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری ویژه زمستان 1391 منتشر نمود عناوین مطالب ارائه شده در این شماره بشرح زیر می باشد :
- سرمقاله
- پشت پرده فاصله بین قواعد و رویه های جا افتاده حسابداری مدیریت ( کیومرث بیگلر - دکتر علی ثقفی )
- بررسی چگونگی استفاده از آیین رفتار حرفه ای توسط حسابرسان داخلی در شرکتهای عضو بورس تهران ( دکتر حسین پناهیان - مهدی کدیور )
- سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و حسابرسی آن ( دکتر غلامحسین مهدوی - فهیمه ابراهیمی )
- بررسی تحلیلی توسعه افشاء اطلاعات در وب سایت شرکت ها ( دکتر قدرت اله طالب نیا - ایمان زارع - محمد تقی کبیری )
- کد گذاری استاندارد های حسابداری ( امید فرجی - مجتبی رضایی )
- اخبار
- راهنمای موسسات حسابرسی
- کلام آخر ( دبیر کل انجمن )
- خلاصه مقالات انگلیسی

تصویر: