دانش و پژوهش حسابداری - سال هفتم - شماره 28

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری - سال هفتم - شماره 28

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
28

عناوین و موضوعات
- سرمقاله
- نیاز سنجی مهارت های مورد نیاز حسابداران جهت مشارکت کارا در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ( E.R.P )
(دکتر عبد المهدی انصاری - حشمت اله اسدی )
- ارزش افزوده واقعی تعدیل شده جایگزینی برای ارزش افزوده اقتصادی
(دکتر محمد حسین ستایش - محسن کریمی )
- مروری بر نقش و جایگاه کمیته حسابرسی
(دکتر محمد مرادی - عباس رضایی )
- بررسی ارتباط خلاقیت ، حسابداری و حسابرسی
(فاطمه صراف - مسعود کاکاوند )
- ارتباط بین اجزای سود جاری و جریان نقدی عملیاتی آتی
(جواد مقدم - رضا جان جانی )
- اخبار
- راهنمای موسسات حسابرسی
- کلام آخر
(دبیر کل انجمن )
- خلاصه مقالات انگلیسی

تصویر: