دانش و پژوهش حسابداری - سال هفتم - شماره 29

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری - سال هفتم - شماره 29

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
29

انجمن حسابداری ایران در هشتمین سال انتشار فصلنامه پر مخاطب دانش و پژوهش حسابداری ، شماره ویژه تابستان خود را با عنوانین زیر منتشر نمود

- درخت تقلب و بررسی آن در حسابرسی ( دکتر کاوه مهرانی - نوید عطاران - سید مصطفی سید حسینی )

- مدلسازی بتای سهام در چارچوب ادعاهای احتمالی ( دکتر عباس هشی - منیژه رامشه )

- تاثیر متقابل حسابداری مدیریت و مدیریت زنجیره تامین ( دکتر حسین کاظمی - بیتا دهقان خانقاهی )

- کاربرد تئوری محدودیت ها ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و نرم افزار اکسل برای تصمیم گیری درباره ترکیب بهینه محصول ها با بیش از یک عامل محدودیت ( سید مجتبی حسینی - بهروز باقری - زهره رئیسی )

- قابلیت و کارایی سرمایه فکری : مطالعه موردی شرکت های فابلس ( طراحان حوزه الکترونیک ) در تایوان ( حسن حیدری بالی - صدیقه کامران راد )

- حسابداری مدیریت در عصر آشوب ( مجید شهبازی )

- اخبار - راهنمای موسسات حسابرسی 1391

- خلاصه مقالات انگلیسی

لازم بذکر است که مدیر مسئول فصلنامه جناب آقای دکتر علی ثقفی ، سردبیر فصلنامه جناب آقای دکتر ناصر پرتوی و هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا دکتر بیژن اردبیلی ، دکتر ایرج نوروش ، دکتر ویدا مجتهد زاده ، دکتر غلامحسین اسدی ، دکتر سید حسین علوی طبری و دکتر قدرت ا.. طالب نیا می باشند . این فصلنامه در شمارگان 12000 نسخه منتشر می گردد

تصویر: