راهنمای تدوین مقالات

دانشجویان DBA

راهنمای تدوین مقالات

انجمن حسابداري ايران در حال حاضر 3 فصلنامه با مشخصات زير چاپ مي کند:

1. فصلنامه دانش و پژوهش حسابداري

رتبه علمي: علمي – تخصصي

سال آغاز انتشار: 1384

2. فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي

رتبه علمي: علمي – پژوهشي

سال آغاز انتشار: 1388

3. فصلنامه مطالعات حسابداري و حسابرسي

رتبه علمي: علمي – ترويجي

سال آغاز انتشار: 1391

 

راهنماي تدوين مقالات

1- مقاله در محيط نرم افزارword ، (حاشيه ها از بالا 4، پايين 5/6، چپ 4 و  راست 5 سانتي متر) با فونت BZar 13   و فاصله  خطوط 1 (single) حداکثر 18 صفحه تايپ شود

2- مقاله هاي ارسالي بايد داراي بخش هاي زير باشد:

2-1- در صفحه جلد مقاله فقط عنوان كامل مقاله، نام نويسنده ( نويسندگان )، رتبه علمي و نام موسسه يا دانشگاه و يا محل اشتغال و آدرس و تلفن نويسنده.

مكاتبات شامل: نشاني پستي، شماره تلفن، نمابر و پست الكترونيكي.

2-2- صفحه اول مقاله شامل عنوان و چكيده مقاله به زبان فارسي شامل: موضوع مقاله، روش تحقيق، طرح بحث و نتيجه گيري (250 كلمه) و واژه هاي كليدي (حداقل 3 و حداكثر 5 واژه ).

2-3- صفحه سوم تا انتهاي مقاله شامل مقدمه، بحث و بررسي** (شامل: بيان مساله و اهميت آن، مروري بر پيشينه تحقيق، ادبيات و چارچوب نظري، پرسش ها و  فرضيه هاي پژوهش ، روش تحقيق، تحليل اطلاعات و بحث در يافته هاي پژوهش)، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها، فهرست منابع و ماخذ.

2-4- چكيده انگليسي برروي صفحه اي جداگانه، با عنوان مقاله، نام نويسنده يا نويسندگان، مرتبه علمي و مؤسسه، دانشگاه يا محل اشتغال، همراه مقاله ارسال شود.

3- شیوه منبع دهی باید به صورت عددی در متن مقاله مشخص شود. ابتدا در فهرست منابع، منابع فارسی و به ترتیب حروف الفبای فارسی و منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی ذکر و شماره گذاری شوند و     شماره ها داخل متن مقاله به صورت [ ] درج شود. ضمنا منابع به شکل ذیل آورده شوند:

3-1- کتاب: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). نام کتاب با حروف Bold، نام مترجم، محل انتشار، نام انتشارات.

نکته- اگر بیش از یک نویسنده وجود داشته باشد، باید بین نام هر یک از آنها از ویرگول (،) استفاده نمود.

3-2. مقاله: نام خانوادگي، نام.(تاريخ انتشار). “عنوان مقاله داخل گيومه”. نام نشريه با حروف Bold، دوره (جلد)، محل انتشار، شماره صفحات.

3-3. در مورد گزارش ها و ساير منابع نيز اطلاعات كافي و كامل ارائه شود.