اطلاعات حسابداری، هزینه سرمایه و بازده مازاد سهام با تاکید بر نقش کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

اطلاعات حسابداری، هزینه سرمایه و بازده مازاد سهام با تاکید بر نقش کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

گزارشگری مالی به عنوان یکی از مهمترین ساختارهای اطلاعاتی در بازارهای اوراق بهادار تلقي شده و کیفیت ارقام ارائه شده خصوصا کیفیت سود نقش مه می در تا می ن نیازهای سهامداران بالفعل و بالقوه واحد تجاری ايفاء می ­کند. لذا انتظار می رود اطلاعات حسابداری و به طور خاص كيفيت سود بر حداقل نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران (هزينه سرمايه ) موثر بوده و نهايتا با بازده مازاد سهامداران همبسته باشد.

از این رو اين تحقیق درصدد است تا به طور تجربی ارتباط بین اطلاعات حسابداری و بازده مازاد سهام را برای نمونه‌ای با 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با رویکرد رگرسيون مبتني برتحلیل ترکیبی برای سال‌های 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار دهد. یافته ها نشان می ‌دهد بین اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه رابطه‌ معناداري وجود داشته و خصوصا کیفیت سود به عنوان عنصر مهم گزارشگري مالي داری رابطه‌ای منفی و معنادار با هزینه سرمایه است. همچنين يافته ها نشان می دهد كه هزينه سرمايه با بازده مازاد سهامداران رابطه معكوس دارد. این یافته ها تاکید مجدد بر فایده مندی ارقام حسابداری مخصوصا کیفیت سود بر هزینه سرمایه و بازده مازاد هر سهم است.

شماره نشریه: 
18
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: