حسابداری محیط زیست

دانشجویان DBA

حسابداری محیط زیست

چکیده:

با رشد روز افزون کارخانه­ها و آلاینده­های ناشی از آن­ها حسابداری نیز باید نقش خود را در جلوگیری یا حداقل، کاهش زیان­های وارده به طبیعت ایفا کند که این امر در شاخۀ جدیدی در حسابداری تحت عنوان حسابداری محیط زیست ظهور و بروز پیدا می­کند. در این تحقیق به بررسی مفاهیم و تشریح فواید، کاربردها و اهداف حسابداری زیست محیطی پرداخته می­شود.سپس به شرایط موجود در ایران اشاره شده ودر ادامه به تشریح پیشینه­ای از حسابداری زیست محیطی پرداخته می­شود و در پایان به لزوم وجود یک استاندارد حسابداری جهت ایجاد یکنواختی و ثبات رویه در اطلاعات زیست محیطی افشا شده توسط شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اشاره می­شود.

شماره نشریه: 
18
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: