انجمن حسابداری ایران رتبه ممتاز کشور را کسب کرد

دانشجویان DBA

انجمن حسابداری ایران رتبه ممتاز کشور را کسب کرد

انجمن حسابداری ایران در بین کلیه انجمن های علمی کشور ، برای دومین بار ممتاز شد و رتبه +A را کسب کرد و رتبه کشوری دریافت نمود و همچنین در طی مراسمی با حضور حداقل 2000 نفر ، با اهدا، لوح تقدیر توسط رئیس محترم جمهور و تعدادی از وزرا، از انجمن حسابداری ایران تقدیر به عمل آمد . انجمن حسابداری ایران این موفقیت را مدیون اعضا، خود می داند ، که بدین وسیله از کلیه اعضا، خود تشکر می نماید .