اولین شعبه انجمن حسابداری ایران در شهر استانبول

دانشجویان DBA

اولین شعبه انجمن حسابداری ایران در شهر استانبول

به زودی فعالیت منحصر بفرد انجمن حسابداری ایران

اولین شعبه انجمن حسابداری ایران در شهر استانبول در نیمه دوم سال 1400 افتتاح می شود.

به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند انجمن حسابداری ایران در نیمه دوم سال جاری اولین شعبه بین المللی خود را در شهر استانبول افتتاح خواهد کرد.

 

بهترین اتفاقات سراغ کسانی می آید که تلاش می کنند.