به همت دانشگاه اصفهان شانزدهمین همایش ملی حسابداری با حضور بزرگان رشته در اصفهان در روزهای 4 و 5 مهر 97 برگزار می شود

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3274
اعضای حقیقی - وابسته: 3114
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

به همت دانشگاه اصفهان شانزدهمین همایش ملی حسابداری با حضور بزرگان رشته در اصفهان در روزهای 4 و 5 مهر 97 برگزار می شود

به همت دانشگاه اصفهان شانزدهمین همایش ملی حسابداری با حضور بزرگان رشته در اصفهان در روزهای 4 و 5 مهر 97 برگزار می شود

محورهای شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران (دانشگاه اصفهان):

1. نقش حسابداری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

2. مزایا، معایب و موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

3. انطباق گزارشگری مالی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه و لیزینگ با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی: موانع و راهکارها

4. گزارشگری بخش عمومی، پاسخگویی، استانداردها و روش های نوین گزارشگری

5. آموزش حسابداری: رویکرد متمرکز یا غیرمتمرکز در تدوین برنامه آموزش حسابداری

6. نقش اقتصادی و اجتماعی حسابرسی

7. رویکردهای نوین در حسابداری مدیریت

8. اخلاق در حسابداری، حسابداری انتقادی و حسابداری مسئولیت های اجتماعی