مصاحبه با دکتر ناصر پرتوی در 100 امین شماره مجله حسابرس

دانشجویان DBA

مصاحبه با دکتر ناصر پرتوی در 100 امین شماره مجله حسابرس

مجله حسابرس در صدمین مجله خود با جناب آقای دکتر ناصر پرتوی مصاحبه ای را انجام داده است که متن کامل آن را می توانید از طریق این لینک مطالعه نمایید.

 

 

مصاحبه با دکتر ناصر پرتوی در 100 امین شماره مجله حسابرس

 

 

dr partovi naser-دکتر ناصر پرتوی