به همت دانشگاه اصفهان شانزدهمین همایش ملی حسابداری برگزار می شود

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 616
اعضای حقیقی - پیوسته: 3179
اعضای حقیقی - وابسته: 3055
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

به همت دانشگاه اصفهان شانزدهمین همایش ملی حسابداری برگزار می شود

به همت دانشگاه اصفهان شانزدهمین همایش ملی حسابداری با حضور بزرگان رشته در اصفهان در روزهای 4 و 5 مهر برگزار می شود

محورهای شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران (دانشگاه اصفهان):

1.      نقش حسابداری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

2.      مزایا، معایب و موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

3.      انطباق گزارشگری مالی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه و لیزینگ با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی: موانع و راهکارها

4.      گزارشگری بخش عمومی، پاسخگویی، استانداردها و روش های نوین گزارشگری

5.      آموزش حسابداری: رویکرد متمرکز یا غیرمتمرکز در تدوین برنامه آموزش حسابداری

6.      نقش اقتصادی و اجتماعی حسابرسی

7.      رویکردهای نوین در حسابداری مدیریت

8.      اخلاق در حسابداری، حسابداری انتقادی و حسابداری مسئولیت های اجتماعی