بيست و پنجمين شماره فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي

دانشجویان DBA

بيست و پنجمين شماره فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي

بيست و پنجمين شماره فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي (علمي - پژوهشي) بهار 1394 منتشر گرديد.

جهت دريافت مقالات منتشر شده در اين شماره اينجا کليک کنيد.