بیست و چهارمين شماره فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی منتشر گردید

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 616
اعضای حقیقی - پیوسته: 3179
اعضای حقیقی - وابسته: 3055
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

بیست و چهارمين شماره فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی منتشر گردید

بيست و چهارمين فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي (علمي - پژوهشي) زمستان 94 به چاپ رسيد.

جهت مشاهده مقالات چاپ شده اينجا کليک کنيد.