بیست و چهارمين شماره فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی منتشر گردید

دانشجویان DBA

بیست و چهارمين شماره فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی منتشر گردید

بيست و چهارمين فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي (علمي - پژوهشي) زمستان 94 به چاپ رسيد.

جهت مشاهده مقالات چاپ شده اينجا کليک کنيد.