دوازدهمين شماره فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی منتشر گردید

دانشجویان DBA

دوازدهمين شماره فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی منتشر گردید

دوازدهمين فصلنامه مطالعات حسابداري و حسابرسي (علمي - ترويجي) زمستان 94 به چاپ رسيد.

جهت مشاهده مقالات چاپ شده اينجا کليک کنيد.