دوازدهمين همايش سالانه و ضيافت عصر 30 آذر 94

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

دوازدهمين همايش سالانه و ضيافت عصر 30 آذر 94

دوازدهمين همايش سالانه انجمن حسابداري ايران، روز 30 آذر 1394 در محل مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد.

گزارش اين همايش را به زودي در همين سايت ملاحظه خواهيد نمود.