مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های علمی ایران

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3209
اعضای حقیقی - وابسته: 3072
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های علمی ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های علمی ایران

دوشنبه 8 خرداد 96

    مجمع عمومی عادی سالیانه شورای انجمن های علمی ایران در روز دوشنبه 8 خرداد ماه امسال در محل دانشگاه خاتم به همراه پذیرایی افطار از اعضای شورا بسیار با شکوه برگزار شد. در این مجمع رهنمودها و پیشنهادهای بسیاری از اعضای هیات مدیره انجمن های مختلف در راستای پیشبرد اهداف انجمن ها ارائه گردید و دکتر مجید قاسمی بیان نمودند که در جهت رفع موانع و پیشرفت بیشتر انجمن های علمی پیگیری های لازم را از طریق شورای انجمن های علمی انجام خواهند داد. در این مجمع دکتر ناصر پرتوی به عنوان بازرس اصلی شورای انجمن های علمی و گزارش خود را قرائت نمودند.

 parovi naser-naser partovi-دکتر ناصر پرتوی

dr naser partovi-دکتر ناصر پرتوی- partovi naser