نتایج اولین نظر سنجی

دانشجویان DBA

نتایج اولین نظر سنجی

انجمن حسابداری ایران در نخستین نظر سنجی از سال ثبت انجمن پرسش نمود این نظر سنجی نشان داد که 38 درصد از بازدید کنندگان از سال ثبت انجمن اطلاع داشته اند نتایج نظر سنجی بر اساس نمودار در تصویر زیر ارائه گردیده است .

 

لازم بذکر است که پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداری ایران بصورت ماهانه نظر سنجی های خود را ارائه خواهد نمود و از اعضا و علاقه مندان دعوت می گردد در این نظر سنجی ها شرکت نمایند .