دعوت مجلس (فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی) از دکتر پرتوی

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3234
اعضای حقیقی - وابسته: 3092
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

دعوت مجلس (فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی) از دکتر پرتوی

دعوت مجلس (فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی)

از دکتر ناصر پرتوی در محل مجلس شورای اسلامی

دکتر ناصر پرتوی، رئیس هیأت مدیره و دبیرکل انجمن حسابداری ایران به دعوت رسمی فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی، در نشست "شفافیت و مبارزه با فساد" در روز دوشنبه 3 دی ماه 1397 در محل مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و نقطه نظرات خود را در ارتباط با بسط و گسترش شفافیت و انضباط مالی در نظام اقتصادی و مالی و استفاده بهینه از ظرفیت های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی، بیان نمودند.

در این نشست که با حضور نمایندگان مجلس برگزار شد، دکتر پرتوی تأکید نمود تا وقتی مجلس، دولت و قوه قضائیه به این باور نرسند که باید از توانایی های حسابداران و حسابرسان استفاده کنند، مشکل فراگیر فساد قابل حل نخواهد بود.

متن کامل سخنرانی دکتر پرتوی در خبر آتی منعکس می گردد.