اخبار کامل نخستین همایش جشنواره کشوری

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 609
اعضای حقیقی - پیوسته: 3136
اعضای حقیقی - وابسته: 3034
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

اخبار کامل نخستین همایش جشنواره کشوری

چهاردهمین همایش سالانه انجمن حسابداري ايران

نخستیـن همایش جشنـواره ملی 1000 نفـری

مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما

 بیستمین سالگرد تاسیس انجمن حسابداری ایران

      نخستین جشنواره ملی 1000 نفری (چهاردهمین همايش سالانه) در روز سه شنبه 14 آذر در سالن اصلي مركز همايش هاي بـين المللي صدا و سيما برگزار شد. بدين وسيله از كليه استادان، حسابرسان، حسابداران، مدیران مالی، متخصصان، صاحبنظران و پژوهشــگران که در این همایش (جشنواره) حضور به هم آوردند تشکر می کنیم.

 

سخنران های چهاردهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران

سخنران افتتاحیه همایش

جناب آقای دکتر ناصر پرتوی- رئیس هیات مدیره انجمن حسابداری ایران

دکتر ناصر پرتوی-partovi naser-naser partovi

دکتر ناصر پرتوی-partovi naser-naser partovi

جناب آقای دکتر علی ثقفی- موسس انجمن حسابداری ایران

جناب آقای دکتر رحمت اله صادقیان- رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی

جناب آقای هوشنگ خستوئی- رئیس هیأت مدیره انجمن حسابداری ایران

جناب آقای هوشنگ نادریان- مدیر عامل موسسه حسابرسی مفید راهبر

نخستین جشنواره حسابداران، حسابرسان، مدیران مالی و مدیران اجرایی

استاد منتخب، جناب آقای دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد

استاد منتخب، جناب آقای دکتر داریوش فروغی

ذیحساب منتخب، جناب آقای دکتر مظفر نیکپور

ذیحساب منتخب، جناب آقای محمد اقوامی پناه

حامی منتخب رشته حسابداری، جناب آقای دکتر عیسی رضایی

حسابرس منتخب، سرکار خانم فریده شیرازی

حسابرس مستقل منتخب، جناب آقای محمود پور بهرامی

کارآفرین منتخب، جناب آقای نجمی هاشمی فشارکی

مدیر اجرایی منتخب، جناب آقای دکتر علی اکبر عرب مازار

مدیر مالی منتخب، جناب آقای دکتر علی کاردر

موسسه حسابرسی منتخب

در تعداد شرکای حسابدار رسمی(20 نفر)

موسسه حسابرسی دایارهیافت

موسسه حسابرسی منتخب

 در تعداد شرکای معتمد سازمان بورس (20 نفر)

 موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

موسسه حسابرسی منتخب

در ایجاد اشتغال و توسعه خدمات (255 نفر پرسنل)

 موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا