اولین شماره مجله علمی ترویجی انجمن در بهار 1391 چاپ می شود

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

اولین شماره مجله علمی ترویجی انجمن در بهار 1391 چاپ می شود

در راستای اعتلای رشته حسابداری در کشور اولین شماره مجله مطالعات حسابداری و حسابرسی در بهار 1391 چاپ خواهد شد . لازم بذکر است سردبیر و مدیر مسئول این نشریه دکتر علی ثقفی و اعضای هیات تحریریه آن به ترتیب حروف الفبا بشرح ذیل می باشند :احمد احمد پور - ناصر پرتوی - محمد چواد شیخ - علی صالح آبادی - سید حسین علوی طبری - حسین قالیباف اصل - ویدا مجتهد زاده - غلامحسین تقی نتاج

علاقه مندان جهت ارایه مقاله در این مجله می توانند مقاله خود را به همراه سی دی به آدرس انجمن حسابداری ایران ارسال فرمایند