مسعود حسنی القار

دانشجویان DBA

مسعود حسنی القار

بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه‌کاری حسابداری

مروری بر مهمترین عوامل تعیین¬کننده کیفیت سود

ضرورت XBRL، گزارشگری مالی در قرن 21

معیارهای تجربی کیفیت سود