ضرورت XBRL، گزارشگری مالی در قرن 21

دانشجویان DBA

ضرورت XBRL، گزارشگری مالی در قرن 21

چکیده

فناوری مبادله الکترونیکی اطلا‌عات و گزارشگری مبتنی بر شبکه گسترده جهانی، شیوه تعاملات و اطلاع رسانی در مورد وضعیت و عملکرد مالی شرکت­ها به ذینفعان مختلف را دچار تغییر نموده است. یکی از ابزارهای مبتنی بر این فناوری که مورد توجه زیادی قرار گرفته است و منافع عمده­ای را در کلیه مراحل تجزیه و تحلیل و گزارشگری تجاری ارائه می­کند، زبان توسعه­پذیر گزارشگری تجاری (XBRL) است.زبان توسعه­پذیر گزارشگری تجاری، اطلاعات مالی را با روشی استاندارد شده در زمینه تهیه، انتشار و تبادل اطلاعات مالی ارائه می کند. یکی از ویژگی­های مهم استفاده از گزارشگری مبتنی بر شبکه گسترده جهانی  به جای روش­های سنتی، کاهش هزینه گردآوری، پردازش و انتشار اطلا‌عات است که موجب صرفه جویی در هزینه فعالیت­های مختلف مالی و تجاری می­شود.

روند رو به رشد بکارگیری و استفاده از XBRLدر دنیا نشانگر این است که این روش به عنوان آینده گزارشگری مالی محسوب شده و چه بسا موجب کنارگذاشتن روش های موجود برای گزارشگری شود. در چنین فضایی، ایجاب می­نماید که هر چه زودتر در جهت پیوستن به این موج عظیم فناوری، مفاهیم و دستاوردها و ابزار جدید را شناسایی و بکاربندیم تا علاوه بر موفقیت در عرصه رقابت بین المللی، از قافله پیشرفت و توسعه باز نمانیم

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
42
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: