بررسی رابطه¬ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها، بی‌طرفانه بودن پیش‌بینی سود هر سهم و کارایی بازار سهام

دانشجویان DBA

بررسی رابطه¬ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها، بی‌طرفانه بودن پیش‌بینی سود هر سهم و کارایی بازار سهام

چکیده:

مسئولیت اجتماعی شرکت­ها، می­تواند به عنوان ابزار سنجش سطح رضایت­مندی ذینفعان و اعتبار شرکت­ها مورد استفاده قرار بگیرد. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت­ها با بی­طرفانه بودن پیش­بینی سود هر سهم و کارایی بازار سهام می­باشد. شرکت­های مورد مطالعه از صنایع شیمیایی، فرآورده­های نفتی و سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و برای دو دوره­ی مالی1390 و 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه گیری سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت­ها، با استفاده از تحلیل محتوای گزارش سالانه­ی هیئت مدیره­­ی شرکت­ها صورت گرفته است. آزمون فرضیه­ها، از طریق تحلیل رگرسیون به روش داده­های ترکیبی و نرم افزار 7 Eviews انجام شده است. نتایج آزمون­ها نشان داد؛ بالا بودن سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت­ها منجر به کارایی بازار سهام می­شود اما، بی­طرفانه بودن پیش­بینی سود در هیچ یک از دو گروه شرکت­های با سطح افشاء مسئولیت اجتماعی بالا و پایین مشاهده نگردید.

شماره نشریه: 
24
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: