مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 22

دانشجویان DBA

مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 22

چکیده

بسیاری از شرکت‌ها امروزه معتقدند که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به عنوان یک مخزنی از حسن نیت عمل می‌کند، که در برابر بحران همانند عایقی منفی برای این مخرن ها هستند. با این حال CSR در واکنش به بحران در شرکت‌های بزرگ بسیار پیچیده‌تر است. این مقاله، با توجه به واکنش ذینفعان از مسئولیت اجتماعی و بحران مالی شرکت‌های بزرگ به یک چارچوب مشروط برای درک و نقش مسئولیت اجتماعی در بحران شرکت‌ها و نحوه مدیریت آن می‌پردازد. این چارچوب فرض می‌کند که مسئولیت اجتماعی چهار نقش مهم را ایفا می‌کند: (1) توجه سهامداران را به بحران افزایش می‌دهد؛ (2) اثر تخصیص اشتباه؛ (3) انتظارات را افزایش می‌دهد، و (4)تغییر ارزیابی ذینفعان در شرایط بحران. در مجموع، این مقاله به نقش CSR به هنگام بحران مالی در شرکت‌های بزرگ خواهد پرداخت.

 

 

واژگان کلیدی:  مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی، بحران مالی، بحران مدیریتی

شماره نشریه: 
22
فصل انتشار: 
سال انتشار: