تحقيقات حسابداري و حسابرسي - شماره 28

دانشجویان DBA

تحقيقات حسابداري و حسابرسي - شماره 28

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
28

- فهرست

- بررسي مديريت سود در شرکت هاي عرضه کننده اوليه در مقايسه با ساير شرکت ها (دکتر محمدرضا نيکبخت، مسعود طاهري، محمد صادق غزنوي، محمد غواصي کناري) صفحه 17-4

-بررسی رابطه بین ویژگی های مالی و غیرمالی شرکت با کیفیت افشای اجباری و اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دکتر نرگس سرلک، آمنه محمدی) صفحه 35-18

- تاثیر ساختار سرمایه بر محافظه کاری غیرشرطی و هزینه های نمایندگی (دکتر رسول برادران حسن زاده، رضا بهشتی نهند) صفحه 53-36

- روش های تصمیم گیری مدیران مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت های خصوصی و عمومی (دکتر عبدالرضا اسعدی، دکتر احمد زنده دل، نگار آرش نیا) صفحه 71-54

- بررسی تاثیر رشد شرکت بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان های نقد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مرجان آخوند، دکتر مهدی بصیرت) صفحه 87-72

- تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تاخیر در تعدیل قیمت سهام (دکتر محمد مهدی نادری نورعینی، الهام اشعری) صفحه 99-88

- بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت با مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران (دکتر سهیلا مهدوی، زهره تقوی) صفحه 111-100

تصویر: