دانش و پژوهش حسابداری - سال نهم - شماره 34

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری - سال نهم - شماره 34

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
34

انجمن حسابداری ایران سی و چهارمین شماره فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری ویژه پاییز 1392 منتشر نمود عناوین مطالب ارائه شده در این شماره بشرح زیر می باشد :

- فهرست 

تاثیر درآمدهای تاریخی و الگوهای تقسیم سود بر محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی در زمان کاهش درآمدها

بحران مالی جهانی ،چالشی پیش روی تحقیقات حسابداری

بررسي دلايل مشروط بودن گزارشهاي حسابرسي بانكها در ايران و ارزيابي پي‌آمدهاي گزارشهاي مشروط

دلایل و تبيين های محافظه کاری در حسابداری

پنجاه دو ابزار برای حسابداري مدیریت

- اخبار 

- راهنمای موسسات حسابرسی 

- کلام آخر 

- خلاصه مقالات انگلیسی

تصویر: