مسعود حسنی القار

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3274
اعضای حقیقی - وابسته: 3114
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

مسعود حسنی القار

بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه‌کاری حسابداری

مروری بر مهمترین عوامل تعیین¬کننده کیفیت سود

ضرورت XBRL، گزارشگری مالی در قرن 21

معیارهای تجربی کیفیت سود