مسعود حسنی القار

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3209
اعضای حقیقی - وابسته: 3072
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

مسعود حسنی القار

بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه‌کاری حسابداری

مروری بر مهمترین عوامل تعیین¬کننده کیفیت سود

ضرورت XBRL، گزارشگری مالی در قرن 21

معیارهای تجربی کیفیت سود