اصول، روشها، ابزارهای اجرایی و حسابرسی بهبود مستمر

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

اصول، روشها، ابزارهای اجرایی و حسابرسی بهبود مستمر

چکیده

برای سازمانی که می خواهد به انعطاف، پاسخ گویی و توانایی تطبیق سریع با تغییرات محیط دست یابد، اجرای یک استراتژی بی نقص در زمینه بهبود مستمر ضروری است. بهبود مستمر عبارت است از فرهنگ بهبود پایدار که در راستای حذف اتلاف در تمامی سیستم ها و فرایندهای یک شرکت، هدف بندی شده است. سه اصل اساسی بهبود مستمر، تمرکز بر مشتری، شناخت فرایند و تعهد از جانب کارکنان است. روشهای بهبود مستمر در راستای بهبود کیفیت یا فرایند و یا هر دو برای کاهش اتلاف، ساده کردن خط تولید و بهبود کیفیت، طراحی شده اند. بر اساس نتایج تحقیق های انجام شده،از شناخته شده ترین روشهای بهبود مستمر می توان به موارد تولید ناب، شش سیگما، ارزیابی متوازن، شش سیگمای ناب، مدیریت کیفیت جامع، رویداد کایزن و الگوبرداری اشاره کرد. بهبود مستمر به رغم مزایای زیاد، دستیابی به آن سخت است. بنابراین مدیران می بایست از تکنیک هایی مانند حسابرسی برای نظارت، و ارتقای آن استفاده کنند. هدف حسابرسان بهبود، تنها ریشه یابی فرایندها و رویه های ناکارآمد و غیر کافی نیست، بلکه توصیه و ارائه روشهای پیشنهادی برای بهبود رویه ها و فرایندهای تجاری را هم شامل می شود.

 

واژگان کلیدی:بهبود مستمر، تولید ناب، شش سیگما، رویداد کایزن

 

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
45
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: