اولویت‏ بندی ارزش‏های شخصی و ویژگی‏های فردی حسابداران: نقدي بر آموزش حسابداران

دانشجویان DBA

اولویت‏ بندی ارزش‏های شخصی و ویژگی‏های فردی حسابداران: نقدي بر آموزش حسابداران

چکیده:

در این مقاله رابطه بین ارزش­های شخصی و خصوصیات فردی حسابداران بررسی می­شود. بررسی این رابطه از آن جهت اهمیت دارد که گرایش حسابداران به سوی ارزش­های شخصي خاص، می­تواند رفتار آنها را در موقعیت­های معین توضیح دهد. به طور مثال پژوهش‏هاي انجام شده در زمینه تفکر اخلاقی نشان داده‏است که علي‏رغم آموزش اصول و موازين اخلاقي به حسابداران، افراد اين حرفه در مقایسه با جامعه، میانگین امتیاز اخلاقی پایینی کسب می­کنند. يكي از دلايل احتمالي این پديده، می‏تواند تاكيد بيش از حدي باشد كه در آموزش حسابداري بر لزوم تبعيت حسابداران از اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری وجود دارد. در نتیجه اين فرايند آموزشي، مجموعه ارزش‏های تبعيت (انطباق) در حسابداران تقویت می­شود و این درحالی است که آزمون­های تفکر اخلاقی به این ارزش­های تبعيت توجهی ندارند. تحقیق حاضر در سال 1390 با استفاده از نمونه­ای متشکل از 203 دانشجوی حسابداری و مدیریت به آزمون تاثیر ویژگی­های فردی (جنسیت، سن، رشته، مقطع تحصیلی، سابقه کار، آشنایی با آیین رفتار حرفه­ای حسابداران رسمی و...) بر اولویت­بندی ارزش­های شخصی می­پردازد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که دانشجویان رشته حسابداری در مقایسه با دانشجویان مدیریت، اهمیت بیشتری برای ارزش­های تبعيت قائل هستند. همچنین خصوصیاتی مانند جنسیت و سن تاثیرات با اهمیتی بر اولویت­بندی ارزش­های شخصی در دانشجویان داشته است.

شماره نشریه: 
25
فصل انتشار: 
سال انتشار: