تحقیقات حسابداری و حسابرسی

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 447
اعضای حقیقی - پیوسته: 2654
اعضای حقیقی - وابسته: 2727
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 50
اعضای حقوقی - موسسات: 214
اعضای حقوقی - شرکت ها: 76
اعضای دانشجویی: 8750

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

تجدید ارائه ی‌ صورت های مالی و رفتار پیش‌بینی‌ سود مدیران

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانk

تأثیر پدیده تثبیت‏ کنشی بر فرایند تصمیم گیری استفاده‏کنندگان از اطلاعات حسابداری

بررسی رفتار چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه میان اظهار نظر حسابرسان با زمان بندی افشاء صورت های مالی

بررسی تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی

بررسی مدیریت سود در شرکت‏های عرضه‏ کننده اولیه در مقایسه با سایر شرکت‏ها

صفحه‌ها