تحقیقات حسابداری و حسابرسی

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 429
اعضای حقیقی - پیوسته: 2593
اعضای حقیقی - وابسته: 2685
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 43
اعضای حقوقی - موسسات: 210
اعضای حقوقی - شرکت ها: 70
اعضای دانشجویی: 8750

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

بررسی مدیریت سود در شرکت‏های عرضه‏ کننده اولیه در مقایسه با سایر شرکت‏ها

بررسی رابطه بین ویژگی های مالی و غیرمالی شرکت با کیفیت افشای اجباری و اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر ساختار سرمايه بر محافظه کاری غير شرطي و هزینه های نمایندگی

روش های تصميم گيری مديران مبتنی بر بودجه بندی سرمايه ای و تاثير آن بر عملکرد مالی شرکت های خصوصی و عمومی

بررسی تأثیر رشد شرکت بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان‌های نقد عملیاتی در شرکت‌ های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تاخیر در تعدیل قیمت سهام

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت با مدیریت سود دربورس اوراق بهادار تهران

کیفیت حسابرسی و محافظه کاری: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه‌ها