تحقیقات حسابداری و حسابرسی

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 304
اعضای حقیقی - پیوسته: 2239
اعضای حقیقی - وابسته: 2271
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 38
اعضای حقوقی - موسسات: 187
اعضای حقوقی - شرکت ها: 56
اعضای دانشجویی: 8750

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

بررسي عملكرد مالي شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین مالکیّت نهادی و نوسانات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر تنوع کسب و کار بر عملکرد مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر بازار رقابت محصول بر پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی شرکتها

بررسی تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی بر سرمایه ‌فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر اجراي سیستم هزینه‌یابی کیفیت بر مدیریت هزینه در شركت پالايش گاز فجر جم

تجزیه و تحلیل معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری از بُعد دقت

نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران

صفحه‌ها