بررسی تاثیر اجزای مصارف بانک نمونه بر نقدینگی آن

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

بررسی تاثیر اجزای مصارف بانک نمونه بر نقدینگی آن

چكيده

   مدیریت دارایی و بدهی بانک روشی برای برنامه ریزی هم زمان همه دارایی ها و بدهی های بانک به شمار می آید. بدین ترتیب که به دنبال ارائه ترکیب مناسبی از ترازنامه بانک با هدف برآورده ساختن الزامات مختلفی همچون اهداف مدیریت منابع و مصارف بانک، شرایط بازار، تامین نقدینگی و تقویت ارزش بانک می باشد. (البرزی، پورزرندی و شهریاری 1390) بهترین رویه در مدیریت بهینه منابع و مصارف در واقع، ارایه یک برنامه ریزی عملی است که نشان می دهد منابع مورد نیاز با چه ترکیبی و چگونه می تواند به سود آورترین شکل ممکن، مورد استفاده قرار گیرد. محدودیت منابع از یک طرف و هزینه های تجهیز آن از طرف دیگر، ایجاب می نماید فرآیند تصمیم گیری در این خصوص، با اعمال روش های دقیق برنامه ریزی صورت پذیرد. روند رو به رشد هزینه های عملیاتی نشان دهنده تغییر در ترکیب منابع به سمت منابع گران قیمت است، به عبارت دیگردر شرایط کلی، فرآیند تصمیم گیری در خصوص ترکیب منابع و نحوه مصارف چگونه باشد تا افزایش روبه رشد منابع گران قیمت، کمترین آثار مالی منفی را بر حاشیه سود اعمال نماید. امکان ارایه پاسخ به سوالاتی از این دست درحیطه مدیریت منابع و مصارف می باشد. (مهدوی نصر، 1388)

هدف این تحقیق بررسی مختصر تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک صادرات ایران به عنوان ورودی ها و خروجی ها بر بخش نقدینگی آن می باشد. بر طبق این هدف 18 فرضیه شکل می گیرد که با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون نتایج بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این نتایج در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.

       

کلید واژه ها: منابع و مصارف بانکها، نقدینگی، مدیریت نقدینگی کارآمد، رگرسیون چندگانه

 

 

شماره نشریه: 
45
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: