بررسی رابطه میان اظهار نظر حسابرسان با زمان بندی افشاء صورت های مالی

دانشجویان DBA

بررسی رابطه میان اظهار نظر حسابرسان با زمان بندی افشاء صورت های مالی

چکیده:

موضوع مقاله: از آنجایی که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس می باشند و با گذشت زمان ارزش و سودمندی خود را برای اتخاذ تصمیم گیری های صحیح توسط استفاده کنندگان، از دست می دهند بنابراین هر چه فاصله­ زمانی ­بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی کوتاهتر باشد ارزش اطلاعات ارائه شده به استفاده کنندگان بالا می رود.

روش تحقیق: این پژوهش از نظر روش تحقیق،تحقیق توصیفی از نوع  همبستگی می باشد. قلمرو زماني مابین سال هاي   1388الي1391 در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

طرح بحث: انتظار بر آن است­که تغییر در اظهارنظر حسابرس به طور معمول با زمان اعلام سود در ارتباط باشد. همچنین زمان اعلام سود از سوی شرکت ها هنگامی که اظهار نظر حسابرس نسبت به دوره های قبل بهبود یافته، نسبت به زمانی که اظهار نظر حسابرس نسبت به دوره قبل بدتر شده است، زودتر انجام شود.

نتیجه گیری:یافته­های پژوهش نشان دهنده این موضوع می باشد که در صورت بهبود در نوع اظهار نظر حسابرسان شرکت ها زود تر صورت های مالی  حسابرسی شده خود را افشاء می نمایند. به عبارت دیگر، ماهیت اظهارنظر حسابرس و همچنین تغییر در نوع اظهارنظر حسابرس بر روی به موقع بودن سود اثرگذار است.

شماره نشریه: 
29
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: