بررسی رفتار چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

بررسی رفتار چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رفتار چسبندگی حق‏الزحمه‏های حسابرسی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1387 تا 1391 می‏باشد. داده­هاي اوّليه پس از گرد‏آوری، با استفاده از نرم‏افزار­های Excel و Eviews مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند و برای بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چند‏متغیره و برای آزمون فرضیات از مدل آندرسون و همکاران استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‏­دهد که حق‏الزحمه‏های حسابرسی به طور سریع با میزان برآورد شده توسط مدل حق‏الزحمه حسابرسی تطابق نمی‏یابند، به بیان دیگر حق­الزحمه‏های حسابرسی در مقابل کاهش­ها از خود مقاومت نشان داده و بیش­تر تمایل به افزایش یافتن دارند و در نتیجه می­توان آن‏­ها را "چسبنده" در نظر گرفت. این چسبندگی در طول دوره‏های زمانی طولانی‏تر، کاهش می‏یابد؛ به طوری‏که وقتی دوره­های زمانی، چهارساله در نظر گرفته می­شوند، حالت عکس می‏یابد. این امر نشان می­دهد که بازار خدمات حسابرسی، در طول دوره میان­مدت رقابتی بوده و حسابرسان قادر به حفظ قیمت­گذاری استراتژیک خدمات خود، در طی دوره میان‏مدت نیستند.

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
29
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: