نقش محافظه کاری حسابداری در سویه ی پیش بینی سود مدیران (صفحه 123-108)

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

نقش محافظه کاری حسابداری در سویه ی پیش بینی سود مدیران (صفحه 123-108)

چکیده:

مدیران مسئول تهیه صورت‌های مالی، از آگاهی بیشتری نسبت به عملیات و سیاست های گزارشگری مالی شرکت برخوردارند، به این ترتیب انتظار می‌رود مدیران، درک بهتری از پیامد‌های محافظه‌کاری سیستم حسابداری شرکت در سود‌های آتی نسبت به سایر مشارکت‌ کنندگان در بازار داشته باشند و تا حدی پیش‌ بینی‌ هایشان را از بابت پیامدهای محافظه‌کاری تعدیل نمایند. پژوهش حاضر به مطالعه این موضوع می پردازد که آیا در پیش‌بینی سود مدیران به طور کامل پیامد‌های محافظه‌کاری حسابداری بر سود واقعی در نظر گرفته می‌شود یا خیر. همچنین دشواری پیش‌ بینی سود ناشی از نوسان سود زیاد و چرخه عملیات طولانی، به عنوان یکی از دلایل احتمالی شکست مدیران در توجه کامل به پیامدهای محافظه‌کاری حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهش جاری 86 شرکت در طی دوره زمانی 1390- 1386 بررسی شده و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق نیز از رگرسیون معمولی با داده ترکیبی استفاده شده است. یافته‌ها نشان می دهد بین محافظه کاری و سویه‌ی پیش‌بینی سود مدیران، رابطه منفی معنی دار وجود دارد و در شرکت‌های دارای نوسان سود بیشتر و چرخه عملیات طولانی‌تر، این رابطه منفی، قوی‌تر است.

شماره نشریه: 
26
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: