مطالعات حسابداری و حسابرسی - تابستان 97

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

مطالعات حسابداری و حسابرسی - تابستان 97

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
26

فهرست

ارتباط ارزشی و اطلاعات حسابداری

16-5

دکتر حسین اعتمادی، دکتر ساسان بابائی

 

بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه‌کاری حسابداری

30-17

دکتر صابر شعری آناقیز، مسعود حسنی القار

 

تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه‌ها

44-31

دکتر سید عباس هاشمی، دکتر مریم اصغری، سحر صدری زاده

 

تقلب در صورت‌های مالی: نیاز به تغییر الگو به سمت حسابداری دادگاهی

60-45

دکتر حسین فخاری، وحید اسکو

 

معیارهای ارزیابی عملکرد در ساختارهای مختلف مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

76-61

دکتر عبدالرضا اسعدی

 

نقش فرهنگ سازمانی در انتخاب استراتژی های مالی توسط مدیران مالی

92-77

مجید مرادی

 

تاثیر سرمایه در گردش بر سودآوری در کسب و کار

104-93

هادی عرشیان نژاد ، دکتر زهرا پورزمانی، دکتر آزیتا جهانشاد

 

 
تصویر: