تحقیقات حسابداری و حسابرسی - زمستان 95

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - زمستان 95

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
32

- فهرست

- حسابداری مومنتوم و دفترداری ثبت سه طرفه (دکتر محمد علی آقائی، ساسان بابائی) صفحه 19-4

- تعدیلات سود سالانه و عوامل مؤثر بر آن شواهدی از شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران  (دکتر علی سعیدی، ساسان قربانی) صفحه 35-20

بررسی رابطه توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران  (دکتر علی ابراهیمی کردلر، نوراله رحمانی پیجا) صفحه 53-36

- تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق های مشترک سرمایه گذاری  (الهام السادات سیدین بروجنی، دکتر حسین پناهیان) صفحه 73-54

- بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی با بهره‏ وری  (دکتر حسین کاظمی، زهره سعادتی نژاد) صفحه 89-74

- رتبه بندی عوامل موثر حسابگری ذهنی در تشکيل پرتفوي توسط سرمايه­گذاران کم تجربه به کمک تکنیک ویکور  (عبداله پاکدل، دکتر ناصر ایزدی نیا، دکتر محسن دستگیر) صفحه 89-74

عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مالی مستقیم خارجی در صنعت حمل و نقل هوایی ایران  (نرجس کمالی کرمانی) صفحه 107-90

- تاثیر خودرایی مدیریت بر رفتار نامتقارن هزینه ها (زینب مهتری، محمد محمدیان) صفحه 123-108

تصویر: