تحقیقات حسابداری و حسابرسی

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
3

- شناسنامه 

بررسی نظریه‌های توازی ایستا و سلسله ‌مراتبی در تبیین ساختار سرمایۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران

کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود

تأثیر بخش 340 استانداردهای حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) بر کیفیت پیش‌بینی سود

تاثير جريانهاي نقدي آزاد و محدوديت در تامين مالي بر بيش سرمايه گذاري و کم سرمايه گذاري

بررسي تأثير مديران غير موظف و سرمايه گذاران نهادي در رفتار مديريت سود (مديريت سود مبتني بر مدل آستانه)

اصل محافظه کاری و عدم تقارن زمانی در سود حسابداری و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران

تجربه حسابرس و نقش آن در قضاوت موضوعات ساختارنیافته حسابرسی

بررسی مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی ها

تأثير ساختار سرمايه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم‌

برداشت حسابرسان ایران از کارایی علایم خطر در کشف گزارشگری مالی متقلبانه

آزمون پدیده ارزان قیمت گذاری IPO و عملکرد بلندمدت آن در بورس تهران

تصویر: