مقايسه قدرت پيش بيني مدل های ورشکستگی و وجوه نقد عملياتي در شرکت های پذیرفته در بورس تهران (مطالعه مدل های ورشکستگی شیراتا و زیمسکی)

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

مقايسه قدرت پيش بيني مدل های ورشکستگی و وجوه نقد عملياتي در شرکت های پذیرفته در بورس تهران (مطالعه مدل های ورشکستگی شیراتا و زیمسکی)

چکیده

ورشکستگی به عنوان مقوله ای با اهمیت در مدیریت مالی تلقی می شود. بررسی علل پدید آورنده ورشکستگی از منظر مالی بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی قدرت پیش بینی مدل های ورشکستگی شیراتا و زیمسکی با وجوه نقد عملیاتی در شرکت های بورس اوراق بهادار می باشد. از آنجايي كه كسري وجوه نقد يكي از بحراني ترين مراحل ورشكستگي است انتظار بر اين است كه اين متغير داراي قدرت پيش بيني كنندگي بالايي براي پديده ورشکستگی شركت باشد. از نظر هدف، این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روش و ماهیت نیز، از نوع تحقیقات همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه شرکتها برای سال های 1383 تا 1393 می باشد که با توجه به محدودیت ها 124 شرکت در صنایع مختلف انتخاب گردید و دو گروه شرکتهای ورشکسته و غیرورشکسته در صنايع و شرايط يكسان برسي شد. که با توجه به ماده 141 قانون تجارت (فزونی زیان انباشته بیش از دو برابر سرمایه) 62 شرکت ورشکسته و62 شرکت غیرورشکسته شناخته شدند وطی سه دوره مالی مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج حاکی از قدرت بالای پیش بینی مدل شیراتا نسبت به مدل زیمسکی و وجوه نقد عملیاتی می باشد. همچنین مدل زیمسکی نسبت به مدل وجوه نقد عملیاتی قدرت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی دارد. ساير يافته ها نشا ن مي دهد هر چه به گذشته می رویم دقت کلی پیش بینی مدلهای ورشکستگی شیراتا و زیمسکی کاهش می یابد ولی دقت مدل وجوه نقد عملیاتی طی سه سال تغییر فاحشی نداشته است.

واژه هاي کلیدی: ورشکستگی، مدل شیراتا، مدل زیمسکی، وجوه نقد عملیاتی

شماره نشریه: 
45
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: