تحقیقات حسابداری و حسابرسی - تابستان 96

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - تابستان 96

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
34

فهرست

- بررسی اثر ارتباط سیاسی بر سرمایه گذاری و کاهش محدودیت های تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران (دکتر حسین اعتمادی - جلیل احمدی گورجی) صفحه 23-4

- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام (دکتر احمد خدامی پور - اسماعیل امیری) صفحه 41-24

- بررسی مقایسه ای تاثیر نوع مالکیت دولتی و خصوصی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دکتر قدرت اله طالب نیا - لیلا صدیقی کمال) صفحه 57-42

-  تاثیر رقابت در بازار بر ثبات مالی شرکت های غیر دولتی (موسسات مالی و بیمه) (سید حسن نبوی - دکتر فرزانه حیدرپور) صفحه 69-58

- جایگاه یابی حسابداری در فرآیند تصمیم گیری های مدیریتی (دکتر غلامحسین خورشیدی - فرشید زرین کیا) صفحه 87-70

-  بررسی تاثیر ادراک مدیران و بازار از ارزش شرکت بر مخارج سرمایه ای در بازار های ناقص با در نظر گرقتن مساله نمایندگی (دکتر جواد مرادی - غلامرضا احمدی) صفحه 103-88

-  بررسی رابطه بین اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دکتر شهاب الدین شمس - دکتر محمود یحیی زاده فر - سکینه عباس زاده) صفحه 121-104

- بررسی نقش هموارسازی سود بر پیش بینی عملکرد آتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دکتر باقر شمس زاده - بهنام الماسی) صفحه 137-122

- رابطه بین هموار سازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دکتر محمد خان محمدی - عبداله موسی زاده) صفحه 151-138

 

تصویر: