اخبار انجمن

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی...
آدرس شعبه انجمن حسابداری ایران در شهر استانبول ترکیه در مرداد ماه اطلاع رسانی خواهد شد...
برای دیدن کلیپ لطفا کلیک بفرمایید.

رویدادهای مهم

فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 54 تابستان1401 به چاپ رسید. جهت...
فضلنامه علمی - ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 42 تابستان1401 به چاپ رسید. جهت...
PDF خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98          ...