تحقیقات حسابداری و حسابرسی - شماره 29

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - شماره 29

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
29

- فهرست

- تجدید ارائه صورت های مالی و رفتار پیش بینی سود مدیران (دکتر ویدا مجتهدزاده، نهاله حیاتی، منا پارسایی، مریم گل محمدی) صفحه 21-4

- بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دکتر عبدالکریم مقدم، حسین واحد مقدم) صفحه 41-22

- تاثیر پدیده تثبیت کششی بر فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی، مهدی دهقان منشادی) صفحه 51-42

- بررسی رفتار چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دکتر رضا جامعی) صفحه 67-52

- بررسی رابطه میان اظهار نظر حسابرسان با زمان بندی افشای صورت های مالی (دکتر سحر سپاسی، دکتر علی اصغر انواری رستمی، علی مسعودی) صفحه 79-69

- بررسی تاثیر ترکیب هیأت مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دکتر هاشم ولی پور، آزاده دولت خواه) صفحه 97-80

- روش های اندازه گیری سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی (دکتر عماد رضایی، دکتر ابراهیم عباسی) صفحه 121-98

تصویر: