1392

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

1392

بررسی مکانیزم تحریک فرآیند سرمایه گذاری توسط مالیات در شرکت های صنعتی جمهوری اسلامی ایران

اصلاحیّه قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است . یکی از سوالات اساسی در اصلاحات قانون مالیات های هر کشوری ایـن است که ، آیا قانون جدید تأثیر بهتری بر رشد نرخ سرمایه گذاری دارد ؟ لذا در این تحقیق سعی شده است به این سئوال اساسی پاسخ داده شود.

تجزیه و تحلیل بازده کوتاه مدت سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عرضه های ثانویه بر مبنای فرضیه ی علامت دهی

در اکثر کشورها عرضه سهام اولیه کمتر از قیمت ذاتی ارزش گذاری می شود یعنی سهام عرضه اولیه در کوتاه مدت دارای بازدهی غیر عادی مثبت است. یکی از فرضیات مطرح شده در پیشینه تحقیقات مالی برای توضیح این مسئله که به عنوان "معمای عرضه اولیه"از آن یاد می شود،فرضیه علامت دهی است .

تاثير نوع اظهارنظر حسابرسي بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران

اين تحقيق، با هدف ارزيابي تاثير نوع اظهارنظر حسابرسي بر تعداد دفعات گردش سهام براي بررسي وجود محتواي اطلاعاتي اظهارنظر حسابرسي مقبول و غيرمقبول انجام شده است. بدين منظور نمونه اي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دوره هاي رخداد 7 روزه و 15 روزه پيرامون برگزاري مجمع عمومي صاحبان سهام، طي سال هاي 1386-1380، مورد آزمون قرار گرفت. عليرغم بالا بودن شمار اظهارنظرهاي غير مقبول نسبت به اظهارنظر مقبول، هيچ تفاوت معني داري ميان نوع اظهارنظر حسابرسي، از لحاظ تاثير بر تعداد دفعات گردش سهام، مشاهده نگرديد.

ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق حاضر تلاش دارد تا با تبیین مفهوم جدیدی از درماندگی مالی، بین مفاهیم درماندگی مالی و ورشکستگی تمییز قایل شده و با استفاده از ترکیبات اجزای جریان نقد به پیش بینی درماندگی مالی بپردازد. برخلاف مطالعات قبلی که همگی از ماده 141 قانون تجارت برای تفکیک شرکتها استفاده کرده اند در این تحقیق، از نشانه های مالی جدیدی برای شناسایی شرکت های درمانده استفاده شده است. در تحقیق حاضر، پیش بینی درماندگی مالی از طریق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذیرد که علامت مثبت یا منفی خالص جریان نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی صورت جریان نقد، درباره ی وضعیت مالی آتی شرکت ها می دهد.

نقش سيستم اطلاعات حسابداري در فرآيند تصميم گيري مديران شركت ملي گاز ايران

با توجه به اهمیت تصمیم گیری مدیران بر مبنای اطلاعات جامع و صحیح تولید شده توسط یک سیستم اطلاعاتی حسابداری انعطاف پذیر، در این پژوهش سعی شده است «نقش سيستم اطلاعات حسابداري در فرآيند تصميم گيري مديران شركت ملي گاز ايران» بررسی گردد. بدین منظور یک فرضيه اصلي به همراه شش فرضيه فرعي مطرح گرديد تا مشخص شود ميزان استفاده مديران ارشد سازمان از گزارش های مالی در تصمیم گیری در رابطه با مديريت بهاي تمام شده، بودجه بندي سالانه، سرمايه گذاري و انتخاب پروژه ها، ارزيابي عملكرد حوزه هاي مختلف سازمان، تجزيه و تحليل وضعيت و عملكرد مالي سازمان و برنامه ريزي بلندمدت تا چه حد است.

مقایسه کارایی مدل های جریان های نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت ها

پژوهش حاضر به مقایسه مدل های جریان های نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت می پردازد. از سه مدل «کاپلند»، «لن و پولسن» و «وردی» برای محاسبه جریان های نقدی استفاده شده است. برای ارزشگذاری نیز سه مدل «تنزیل جریان های نقدی آزاد»، «سود باقیمانده اولسون» و «تعدیل شده اولسون» مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، داده های مربوط به 85 شرکت جمع آوری شدند و مورد آزمون قرار گرفتند.

بررسی و اندازه گیری کیفیت گزارشگری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف: تا كنون، تحقيقات زيادي در زمينه بررسي كيفيت گزارشگري سود با معيارهاي اندازه گيري متفاوت به اجراء در آمده است. اما با اين همه، نه معضل كيفيت گزارشگري سود و اندازه گيري مطلق آن حل شده است و نه معيار اجماعا پذيرفته شده ايي براي اندازه گيري اين پديده به وجود آمده است. هدف اين تحقيق، اندازه گيري مطلق كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

بررسي رابطه محافظه كاري و محتواي اطلاعات حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران

تحقيق حاضر، به بررسي اثر رعايت محافظه كاري بر محتواي اطلاعات حسابداري مي پردازد. در اين پژوهش براي محافظه كاري از مدل باسو و در مورد محتواي اطلاعات حسابداري از هر دو مدل بازده و مدل قيمت استفاده شد.

تحليل مديريت سود با استفاده از تغييرطبقه بندي هزينه هاي عملياتي به هزينه هاي غيرعملياتي در میان دوره های مالی

اين پژوهش با هدف تعيين اينکه مديريت در کداميک از ميان دوره هاي مالي و يا تحت چه شرايطي، انگيزه بيشتري براي به کارگيري مديريت سود از طريق تغيير طبقه بندي هزينه هاي عملياتي به هزينه هاي غيرعملياتي دارد، پايه گذاري شده است. در راستاي هدف پژوهش، سه فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي تدوين گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی تک متغیره و چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. بدین منظور تعداد 980 سال- فصل-شرکت از بين شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1384 الی 1388 به عنوان نمونه انتخاب گرديد.

دانش و پژوهش حسابداری - سال نهم - شماره 32

انجمن حسابداری ایران سی و دومین شماره فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری ویژه بهار 1392 منتشر نمود عناوین مطالب ارائه شده در این شماره بشرح زیر می باشد :

صفحه‌ها