1392

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

1392

پنجاه دو ابزار برای حسابداري مدیریت

گاهي اوقات جمع آوري اطلاعات درباره ابزارها و تكنيك هاي حسابداري مديريت خيلي مشکل به نظر مي رسدو این برای محقق درپيدا كردن ابزارها و تكنيك هااز اینجا و آنجا دردسر ایجادمی کند.از طرف ديگر در بعضی از مواقع، برخی می خواهند که مبناهايي از ابزارو تكنيك هاي مختلف مورد استفاده در حسابداري مديريت را بدانند. به منظور تامين اين اهداف مجادله انگيز، در اين مقاله اطلاعات و تکنیک های مختلف حسابداری مدیریت ازکتاب های مختلف ، مجلات و مقالات جمع آوری شده است .در این مقاله 52 ابزار و تكنيك هاي حسابداري مدیریت بحث می شود که متن بعدی از مقاله قبلي ام ازابزار های حسابداری مدیریت ،در آن خلاصه شده است .

دلایل و تبيين های محافظه کاری در حسابداری

این نوشتار، به بیان دلایل و تبيين های محافظه کاری در حسابداری می پردازد. اين تبيين ها عبارتند از: 1) تبيين قراردادي، 2) تبيين دعوي حقوقي، 3) تبيين ماليات بر درآمد، و 4) تبيين قانوني. پژوهشگران بر اين باورند كه تبيين قراردادی، قوی تر از سایر تبيين ها است و استدلال های محکم تری دارد. از این رو درباره ی این تبيين مطالب بیشتری ارائه می شود. در پايان اين نوشتار، دربار ه ي پيامدهاي محافظه كاري در حسابداري نيز مطالب اندكي ارائه مي شود.

بررسي دلايل مشروط بودن گزارشهاي حسابرسي بانكها در ايران و ارزيابي پي‌آمدهاي گزارشهاي مشروط

سالهاست که گزارشهاي حسابرسي بانکها در ايران مشروط مي باشد . عواملی که موجب مشروط شدن اين گزارشها شده متعدد و متنوع است. اين عوامل از جنبه هاي مختلف قابل مطالعه است . در اين تحقيق ، تاثير عوامل سودآوری و کيفيت داراييهای بانکها بر ايجاد شرط، ارزيابی و تغييرات تعداد شرطها در طول زمان در اثر تداوم حسابرسيهای سالانه بررسی می‌‌شود .

بحران مالی جهانی ،چالشی پیش روی تحقیقات حسابداری

رویه های حسابداری به شدت تحت تأثیر بحران مالی فعلی قرار گرفته و مي تواند برای احیای موسسات مالی و پایايي نظام مالی جهانی ،تأثیر عمده ای داشته باشد.

تاثیر درآمدهای تاریخی و الگوهای تقسیم سود بر محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی در زمان کاهش درآمدها

شرکت ها به دنبال یکنواختی رویه های پرداخت سود برای افزایش کیفیت و اثربخشی اطلاعات هستند. در این مقاله تاثیر درآمدهای تاریخی و الگوهای تقسیم سود بر محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی در زمان کاهش درآمدها، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که مدیران تمایل به یکنواختی سیاست های پرداخت سود تاریخی دارند اما، تمایلی به کاهش سودهای تقسیمی ندارند، به نحوی که این بی میلی ریشه در سیاست های پرداختی گذشته دارد.

دانش و پژوهش حسابداری - سال نهم - شماره 33

انجمن حسابداری ایران سی و سومین شماره فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری ویژه تابستان 1392 منتشر نمود عناوین مطالب ارائه شده در این شماره بشرح زیر می باشد :

- فهرست 

محافظه کاری در حسابداری

این مقاله به بررسی محافظه کاری در حسابداری می¬پردازد. محافظه کاری به صورت اثبات پذیری ناهمسان، که برای شناسایی سود در مقابل زیان لازم است تعریف می شود. در افراطی ترین شکل این تعریف، این مثال سنتی از محافظه کاری به ذهن متبادر می شود که : «هیچ نوع سودی را پیش بینی نکن اما همه زیان ها را پیش بینی کن». علیرغم انتقاداتی که از گوشه و کنار، از جمله از سوی تدوین کنندگان استاندارد، مطرح می شود، به نظر می رسد محافظه کاری در حسابداری نه تنها برای قرن های زیادی دوام داشته است، بلکه همچنین در 30 سال اخیر روند افزایشی نیز داشته است.

پیاده‌سازی مبنای تعهدی کامل در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه صنعتی شیراز)

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می‌شود که دولت درگیر فعالیت‌های بی‌طرفانه و غیرانتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تأمین و مصرف وجوه محدود می‌شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست، بنابراین، همان مبنای نقدی جوابگوی نیازهای اطلاعات مالی دولت است و نیازی به مبنای تعهدی کامل نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا‌ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است.

تغييرات چارچوب نظري محصول انقلاب در الگوهاي حسابداري

تغيير و تحولات اساسي در دنياي حسابداري و گزارشگري مالي در حال وقوع است. هدف اين مقاله ارائه ي چارچوبي است که به درک چگونگي وقوع اين تغييرات کمک مي کند. تغيير در نيازهاي اطلاعاتي به همراه کمبود اطلاعات حسابداري مربوط، منجر به گزارشگري موارد خلاف قواعد و ناهنجاري هايي شده است. فرآيند تکامل تدريجي زماني رخ مي دهد که مجموعه ي دانش به مرور در طول زمان پيشرفت مي کند. حسابداري نوعاً از اين الگو از طريق استانداردهاي در حال تکامل که به مرور زمان در واکنش به تغييرات در شيوه ي عمل منتشر مي شوند، پيروي مي کند.

رابطه كيفيت سود و استقلال حسابرس (الگويي بر تحقيقات مشاهده ای)

در اين مقاله استقلال حسابرس مستقل از ديدگاه هاي مختلف بررسي و ماهيت آن نيز تشريح گرديده است.

صفحه‌ها