دانش و پژوهش حسابداری

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری

دانش و پژوهش حسابداری - سال هفتم - شماره 28

عناوین و موضوعات
- سرمقاله
- نیاز سنجی مهارت های مورد نیاز حسابداران جهت مشارکت کارا در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ( E.R.P )
(دکتر عبد المهدی انصاری - حشمت اله اسدی )
- ارزش افزوده واقعی تعدیل شده جایگزینی برای ارزش افزوده اقتصادی
(دکتر محمد حسین ستایش - محسن کریمی )
- مروری بر نقش و جایگاه کمیته حسابرسی
(دکتر محمد مرادی - عباس رضایی )
- بررسی ارتباط خلاقیت ، حسابداری و حسابرسی
(فاطمه صراف - مسعود کاکاوند )
- ارتباط بین اجزای سود جاری و جریان نقدی عملیاتی آتی
(جواد مقدم - رضا جان جانی )

دانش و پژوهش حسابداری - سال ششم - شماره 27

عناوین و موضوعات
- سرمقاله
- نقدی بر کاربرد مدل ترازنامه ای در گزارشگری مالی
(دکتر ویدا مجتهد زاده - حمیده اثنی عشری)
- ارزشگذاری اختیارات سرمایه گذاری در دارائی های سرمایه ای با استفاده از مدل بلک - شولز
(دکتر محسن دستگیر - نجمه حاجیان )
- گزارشگری حسابداری دولتی در برابر گزارشگری حسابداری مالی
(دکتر سید حسین سجادی -محمد صادق زارع زاده مهریزی )
- بررسی تاثیر اعلان تغییر مدیریت بر واکنش بازار
(دکتر غلامحسین اسدی - وحید منتی منجق تپه )
-مشکلات حسابداری مدیریت از دیدگاه فلسفی
(مترجم : سید احمد سیدی )
- اخبار

صفحه‌ها