دانش و پژوهش حسابداری

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری

نقش و جایگاه روش های تحلیلی در حسابرسی

چكيده نیاز روزافزون حسابرسان به انجام کار حرفه‌ای اثربخش‌ و کارا، نقش برجسته‌ای به روشهای تحلیلی درحسابرسی بخشیده است. طی چند دهه اخير، روشهای تحلیلی در حسابرسی به‌عنوان روشهايي که به کارایی بیشتر در حسابرسی مي انجامد، شناخته شده است.از آنجا كه هدف اصلی حسابرسی مستقل اظهار نظر درباره کلیت صورتهای مالی مورد رسیدگی است، لذا حسابرسان برای برخورداری از قدرت چنین اظهارنظری باید منطقی بودن صورتهای مالی را بررسی، ارزیابی و توجیه کنند. بنابراین روشهای تحلیلی در ارزیابی منطقی بودن کلیت صورتهای مالی و همچنين مانده حسابهای معین به حسابرس یاری می‌رساند.

تجزیه و تحلیل یک بازار رقابتی ( با نگاهی بر مدل پنج نیروی پورتر)

افشای مسئولیت های اجتماعی: ابزاری برای مشروعیت سازمانی

نگاه اجمالی به پنجاه ابزار، روش و تکنیک های کاربردی در حسابداری مدیریت

چکیده افزایش رقابت‌ها در محیط جهانی ، پیشرفت‌های فن‌آوری اطلاعات ،‌ مشتری محوری ، تغییر ساختار مدیریتی و تغییر در محیط اجتماعی سیاسی فرهنگی منجر به شکل‌ گیری حسابداری مدیریت گردید. استفاده از تکنیک‌های حسابداری مدیریت جزء جدا نشدنی برای فعالیت‌های واحدهای اقتصادی به حساب می‌آید. سیستم حسابداری مدیریت بر اطلاعات مالی و غیرمالی تمرکز دارد و این سیستم‌ها عمدتاً آینده‌نگر و از قاعده‌ای تبعیت نمی‌کند. در عصر کنونی اقتصاد جهان بین استراتژی بلندمدت (مربوط به حسابداری مدیریت) و اهداف کوتاه‌مدت (مربوط به حسابداری مالی) رابطه‌ای جدانشدنی وجود دارد.

ارزیابی ارتباط اطلاعات مالی با رفتار سرمایه گذاران هنگام خرید و فروش سهام

چكيده هدف این مقاله، ارزیابی ارتباط اطلاعات مالی با رفتار سرمايه‌گذاران هنگام خرید و فروش سهام است. در این پژوهش، به بررسی این موضوع می¬پردازیم که تغييرات ارزش بازار سهام كه برگرفته از رفتار سرمايه‌گذاران است تا چه اندازه از اطلاعات مالي شامل سود هر سهم، سود تقسيم شده هر سهم، ارزش دفتری هر سهم، سرمايه و اندوخته‌های شرکت ناشي شده است. بدین منظور این مطالعه با استفاده از نمونه¬ای از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بجز شرکت¬های سرمایه¬گذاری طی سال¬های 1379 تا 1384 که سهام آنها طی دوره مذکور مورد معامله قرار گرفته است مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بررسی راهکار های استراتژیک در سازمان های دولتی با رویکرد ارزش آفرینی در ثبات ساختار مالی

چكيده مقالة حاضر جزء الويتهاي پژوهشي سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد و به پيشنهاد واحد پژوهش عالي اين سازمان مطرح گرديده ا ست. هدف از مقاله بررسي تأثیر وقايع و رويدادهاي خارجي (مانند تورم، وقايع سياسي، ركود و غيره) بر سازمانهاي دولتي و نگاهي به راهكارهاي استراتژيك سر راه اين سازمانها مي‌باشد. باتوجه به اهميت سازمانهاي دولتي در كشور عزيز ما ايران علت انتخاب موضوع بحران جهاني اخير و تأثير آن بر اعتبار و ثبات مالي سازمانهاي مذكور و عدم شناخت عوامل اثر گذار و اثرپذير مربوط مي‌باشد.

دانش و پژوهش حسابداری- سال نهم- شماره 35

انجمن حسابداری ایران سی و پنجمین  شماره فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری ویژه زمستان 1392 منتشر نمود عناوین مطالب ارائه شده در این شماره بشرح زیر می باشد :

فهرست:

ارزشگذاری اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای با استفاده از مدل دو جمله ای

دانش و پژوهش حسابداری - سال نهم - شماره 34

انجمن حسابداری ایران سی و چهارمین شماره فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری ویژه پاییز 1392 منتشر نمود عناوین مطالب ارائه شده در این شماره بشرح زیر می باشد :

پنجاه دو ابزار برای حسابداري مدیریت

گاهي اوقات جمع آوري اطلاعات درباره ابزارها و تكنيك هاي حسابداري مديريت خيلي مشکل به نظر مي رسدو این برای محقق درپيدا كردن ابزارها و تكنيك هااز اینجا و آنجا دردسر ایجادمی کند.از طرف ديگر در بعضی از مواقع، برخی می خواهند که مبناهايي از ابزارو تكنيك هاي مختلف مورد استفاده در حسابداري مديريت را بدانند. به منظور تامين اين اهداف مجادله انگيز، در اين مقاله اطلاعات و تکنیک های مختلف حسابداری مدیریت ازکتاب های مختلف ، مجلات و مقالات جمع آوری شده است .در این مقاله 52 ابزار و تكنيك هاي حسابداري مدیریت بحث می شود که متن بعدی از مقاله قبلي ام ازابزار های حسابداری مدیریت ،در آن خلاصه شده است .

دلایل و تبيين های محافظه کاری در حسابداری

این نوشتار، به بیان دلایل و تبيين های محافظه کاری در حسابداری می پردازد. اين تبيين ها عبارتند از: 1) تبيين قراردادي، 2) تبيين دعوي حقوقي، 3) تبيين ماليات بر درآمد، و 4) تبيين قانوني. پژوهشگران بر اين باورند كه تبيين قراردادی، قوی تر از سایر تبيين ها است و استدلال های محکم تری دارد. از این رو درباره ی این تبيين مطالب بیشتری ارائه می شود. در پايان اين نوشتار، دربار ه ي پيامدهاي محافظه كاري در حسابداري نيز مطالب اندكي ارائه مي شود.

صفحه‌ها