دانش و پژوهش حسابداری

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری

بررسي دلايل مشروط بودن گزارشهاي حسابرسي بانكها در ايران و ارزيابي پي‌آمدهاي گزارشهاي مشروط

سالهاست که گزارشهاي حسابرسي بانکها در ايران مشروط مي باشد . عواملی که موجب مشروط شدن اين گزارشها شده متعدد و متنوع است. اين عوامل از جنبه هاي مختلف قابل مطالعه است . در اين تحقيق ، تاثير عوامل سودآوری و کيفيت داراييهای بانکها بر ايجاد شرط، ارزيابی و تغييرات تعداد شرطها در طول زمان در اثر تداوم حسابرسيهای سالانه بررسی می‌‌شود .

بحران مالی جهانی ،چالشی پیش روی تحقیقات حسابداری

رویه های حسابداری به شدت تحت تأثیر بحران مالی فعلی قرار گرفته و مي تواند برای احیای موسسات مالی و پایايي نظام مالی جهانی ،تأثیر عمده ای داشته باشد.

تاثیر درآمدهای تاریخی و الگوهای تقسیم سود بر محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی در زمان کاهش درآمدها

شرکت ها به دنبال یکنواختی رویه های پرداخت سود برای افزایش کیفیت و اثربخشی اطلاعات هستند. در این مقاله تاثیر درآمدهای تاریخی و الگوهای تقسیم سود بر محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی در زمان کاهش درآمدها، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که مدیران تمایل به یکنواختی سیاست های پرداخت سود تاریخی دارند اما، تمایلی به کاهش سودهای تقسیمی ندارند، به نحوی که این بی میلی ریشه در سیاست های پرداختی گذشته دارد.

دانش و پژوهش حسابداری - سال نهم - شماره 33

انجمن حسابداری ایران سی و سومین شماره فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری ویژه تابستان 1392 منتشر نمود عناوین مطالب ارائه شده در این شماره بشرح زیر می باشد :

- فهرست 

محافظه کاری در حسابداری

این مقاله به بررسی محافظه کاری در حسابداری می¬پردازد. محافظه کاری به صورت اثبات پذیری ناهمسان، که برای شناسایی سود در مقابل زیان لازم است تعریف می شود. در افراطی ترین شکل این تعریف، این مثال سنتی از محافظه کاری به ذهن متبادر می شود که : «هیچ نوع سودی را پیش بینی نکن اما همه زیان ها را پیش بینی کن». علیرغم انتقاداتی که از گوشه و کنار، از جمله از سوی تدوین کنندگان استاندارد، مطرح می شود، به نظر می رسد محافظه کاری در حسابداری نه تنها برای قرن های زیادی دوام داشته است، بلکه همچنین در 30 سال اخیر روند افزایشی نیز داشته است.

پیاده‌سازی مبنای تعهدی کامل در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه صنعتی شیراز)

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می‌شود که دولت درگیر فعالیت‌های بی‌طرفانه و غیرانتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تأمین و مصرف وجوه محدود می‌شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست، بنابراین، همان مبنای نقدی جوابگوی نیازهای اطلاعات مالی دولت است و نیازی به مبنای تعهدی کامل نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا‌ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است.

تغييرات چارچوب نظري محصول انقلاب در الگوهاي حسابداري

تغيير و تحولات اساسي در دنياي حسابداري و گزارشگري مالي در حال وقوع است. هدف اين مقاله ارائه ي چارچوبي است که به درک چگونگي وقوع اين تغييرات کمک مي کند. تغيير در نيازهاي اطلاعاتي به همراه کمبود اطلاعات حسابداري مربوط، منجر به گزارشگري موارد خلاف قواعد و ناهنجاري هايي شده است. فرآيند تکامل تدريجي زماني رخ مي دهد که مجموعه ي دانش به مرور در طول زمان پيشرفت مي کند. حسابداري نوعاً از اين الگو از طريق استانداردهاي در حال تکامل که به مرور زمان در واکنش به تغييرات در شيوه ي عمل منتشر مي شوند، پيروي مي کند.

رابطه كيفيت سود و استقلال حسابرس (الگويي بر تحقيقات مشاهده ای)

در اين مقاله استقلال حسابرس مستقل از ديدگاه هاي مختلف بررسي و ماهيت آن نيز تشريح گرديده است.

حسابداری آب

آب به عنوان یکی از منابع طبیعی و ارزشمند برای حیات بشریت همواره مورد توجه بوده است. در حال حاضر به دلیل عواملی نظیر رشد جمعیت، گسترش صنایع نیازمند به آب و تغییرات آب و هوایی، این منبع ارزشمند با تهدیدهای زیادی روبرو شده است که این امر خود لزوم مدیریت منابع آب را آشکار می سازد. از آن جا که مدیریت اثربخش در گرو دسترسی به اطلاعات مناسب بوده و حسابداری می تواند در این خصوص مدیران را یاری نماید، حسابداری آب نیز پا به عرصه مبارزه با چالش های مربوط به آب نهاده است. البته لزوم پاسخگویی مدیریت به سهامداران و در سطحی وسیع¬تر به جامعه از دیگر دلایل پیدایش حسابداری آب بوده است.

مروری بر اجرای بهایابی بر مبنای فعالیت در بخش خدمات بهداشتی درمانی

این مقاله مروری بر تحقیق هایی پیرامون روش بهایابی بر مبنای فعالیت و اجرای آن در حوزه خدمات بهداشتی درمانی است. در ابتدا نحوه و مبنای اجرای روش بهایابی بر مبنای فعالیت، مزایا و محدودیت های آن بطور مختصرارائه گردید. سپس به پژوهش های بها یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی ایران و برخی کشورها اشاره شده است و تاثیر پیاده سازی این روش و مقایسه بهای تمام شده حاصل از آن با نرخ های تعرفه مصوب بررسی شد.

صفحه‌ها