1394

دانشجویان DBA

1394

تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تاخیر در تعدیل قیمت سهام

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت با مدیریت سود دربورس اوراق بهادار تهران

سوء تدبیر در تدوین و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

چکیده مقاله :

چرا نظام بودجه ریزی عملیاتی ، عملیاتی نمی شود ؟

ضرورت XBRL، گزارشگری مالی در قرن 21

سرآغاز 7 رویه در حسابداری مدیریت

اهمیت شناخت پایگاه های اطلاعاتی غیر متمرکز و محیط پردازش گرید در حسابرسی مستقل

چکیده

فناوری وپیچیدگی تجارت مدرن امروز از خصوصیات شرکت ها است که حسابرسان مستقل را ملزم  خواهد کرد تا روش ها ورویه های جدیدی برای حسابرسی را در پیش گیرند.

اقلام تعهدی درصدی در برابر اقلام تعهدی سنتی

صفحه‌ها